พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 29
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th