พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 33
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th