พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th