พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th