พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 39
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th