พยากรณ์อากาศ 29 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th