พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th