พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 40
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 36
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th