พยากรณ์อากาศ 22 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th