พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th