พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 38
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 28 38
ชลบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 28 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th