พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th