พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th