พยากรณ์อากาศ 24 ส.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th