พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th