พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
น่าน   อากาศเย็น 20 33
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
นครนายก   อากาศเย็น 21 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th