พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
น่าน   อากาศหนาว 16 32
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 20 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 30
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
นครนายก   อากาศเย็น 22 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th