พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 36
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 24 34
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 36
ยโสธร   อากาศเย็น 20 36
สุรินทร์   อากาศเย็น 22 36
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 20 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th