พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th