พยากรณ์อากาศ 22 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 18 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 34
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th