พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 34
เพชรบุรี   อากาศเย็น 22 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th