พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 26 39
อุตรดิตถ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 39
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th