พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
ตาก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุตรดิตถ์   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th