พยากรณ์อากาศ 29 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th