พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
อุตรดิตถ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th