พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th