พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th