พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
อุตรดิตถ์   ท้องฟ้าโปร่ง 20 36
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
กำแพงเพชร   ท้องฟ้าโปร่ง 21 36
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th