พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th