พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 29
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th