พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th