พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th