พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 226 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th