พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th