พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th