พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 21 37
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
เลย   อากาศเย็น 19 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th