พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 37
หนองคาย   อากาศเย็น 19 35
เลย   อากาศเย็น 17 36
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
www.tmd.go.th