พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 27 32
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 28 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th