พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 26 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th