พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 27 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th