พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 19 33
เลย   อากาศเย็น 17 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ชุมพร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th