พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 36
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th