พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
เลย   มีเมฆบางส่วน 16 37
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 22 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th