พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 38
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th