พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th