พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th