พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 32
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th