พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 40
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 27 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th