พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th