พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 36
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th