พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th