พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 35 35
www.tmd.go.th