พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 32
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th