พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th