พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th