พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th