พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 34
ตราด   อากาศเย็น 22 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th