พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
พิษณุโลก   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th