พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th