พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 28
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 29
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th