พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 32
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th