พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th