พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th