พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 33
พะเยา   อากาศเย็น 19 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 20 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สระบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
พังงา   มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th