พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th