พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 31
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 23 31
พะเยา   อากาศเย็น 20 27
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 32
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 27
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 27
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
สระบุรี   อากาศเย็น 21 29
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th