พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th