พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
กำแพงเพชร   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
พะเยา   ท้องฟ้าโปร่ง 20 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 23 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th