พยากรณ์อากาศ 23 ส.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th