พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th