พยากรณ์อากาศ 21 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
พิจิตร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 31
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 35
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th