พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th