พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th