พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th