พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th