พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 39
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 27 40
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
www.tmd.go.th