พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th