พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 100 % ของพื้นที่ 23 26
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th