พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
นครพนม   อากาศเย็น 16 29
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th