พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 10 26
นครพนม   อากาศหนาวจัด 7 26
กาญจนบุรี   อากาศหนาว 14 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 16 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 28
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th