พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 40
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th