พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
www.tmd.go.th