พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
www.tmd.go.th