พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th