พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th