พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th