พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th