พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th