พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th