พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th