พยากรณ์อากาศ 12 ธ.ค. 61
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 31
www.tmd.go.th