พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th