พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th