พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 28
www.tmd.go.th