พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 31
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th