พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th