พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th