พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 15 28
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 31
ตาก   อากาศเย็น 21 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 32
พะเยา   อากาศเย็น 16 29
แพร่   อากาศเย็น 18 32
www.tmd.go.th