พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th