พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 34
พะเยา   อากาศเย็น 18 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th