พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th