พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 32
สกลนคร   อากาศเย็น 16 28
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 30
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 19 32
สุรินทร์   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th