พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th