พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เลย   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 33
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 24 30
www.tmd.go.th