พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th