พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th