พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 41
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 42
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 40
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
www.tmd.go.th