พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th