พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 30
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 18 31
สุรินทร์   อากาศเย็น 16 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
www.tmd.go.th