พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
ขอนแก่น   อากาศหนาว 17 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 29
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 18 30
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 18 30
สุรินทร์   อากาศเย็น 18 29
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 18 29
สระบุรี   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th