พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 36
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
อุตรดิตถ์   ท้องฟ้าโปร่ง 21 36
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 34
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 21 34
พิจิตร   อากาศเย็น 21 34
สุโขทัย   อากาศเย็น 19 35
www.tmd.go.th