พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 32
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 32
สุรินทร์   อากาศเย็น 20 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th