พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th