พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th