พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th