พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th