พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
สกลนคร   อากาศเย็น 22 35
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 35
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 24 35
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th