พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th