พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 39
ยโสธร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
สุรินทร์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
อำนาจเจริญ   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th