พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 42
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
www.tmd.go.th