พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 21 33
ยโสธร   อากาศเย็น 22 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 22 33
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th