พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
ชัยภูมิ   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 34
ยโสธร   อากาศเย็น 23 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 23 33
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 23 33
www.tmd.go.th