พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th