พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th