พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th