พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 27
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 18 27
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 29
www.tmd.go.th