พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th