พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th