พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th