พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th