พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th