พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th