พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 16 34
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th