พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 29
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th