พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th