พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 41
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 41
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
พัทยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th