พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th