พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th