พยากรณ์อากาศ 21 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 31
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 34
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
พัทยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th