พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 62
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th