พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th