พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th