พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 41
www.tmd.go.th