พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 32
www.tmd.go.th