พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th