พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 40
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th