พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 35
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th