พยากรณ์อากาศ 22 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 20 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th