พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th