พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 41
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th