พยากรณ์อากาศ 23 ส.ค. 62
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th