พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th