พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 21 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th