พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทลุง   ท้องฟ้าโปร่ง 24 34
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th