พยากรณ์อากาศ 15 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 27 32
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th