พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th