พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th