พยากรณ์อากาศ 18 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th