พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 19 32
สุรินทร์   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 32
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th