พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
ยโสธร   อากาศหนาว 15 30
สุรินทร์   อากาศเย็น 16 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 31
อำนาจเจริญ   อากาศหนาว 15 31
www.tmd.go.th