พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th