พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th