พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 24 33
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th