พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
พัทยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th