พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 26 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th