พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 33
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th